શુક્રવાર, 13 માર્ચ, 2009

ચાલ આપણે એકડો ઘૂંટીઍ

ચાલ આપણે એકડો ઘૂંટીઍ
ચાલ આપણે એકડો ઘૂંટીઍ


આજે જિંદગી ના ભાવિ ને ઘૂંટીએ
રગદોળાયા છીએ જે ધૂળમાં


આજે તે માટી ની મહેંક ને ઘૂંટીએ
આંબલી-પીપળી રમતાં'તા સીમમાં


તે આંબલી ના ખટ્ટામીઠાં રસને ઘૂંટીએ
આગળ છે ઘણાં ચઢાવ ઉતાર


ભણતર - ગણતર સાથે અનુભવ ને ઘૂંટીએ
ચાલ આપણે એકડો ઘૂંટીઍ


આજે જિંદગી ના ભાવિ ને ઘૂંટીએ
- પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી

ટિપ્પણીઓ નથી: