મંગળવાર, 31 માર્ચ, 2009

સ્વાર્થસ્વાર્થ


સ્વાર્થ નો કીડો મનમાં સળવળે છે જયારે
ત્યારે ઘરમાં શું, આ દુનિયા આખીમાં 'મહાભારત' ખેલાય છે

લોહી ના એક-એક બુંદે સર્જીએ માળો જયારે,
ને પછી પાંખો આવે ને માળો પીખાય છે

ફાટીયાં પાડવાની સ્વાર્થવૃતિ હદ પાર કરે છે જયારે
ત્યારે હજારો નિદોષો ગોળીએ વીંધાય છે

અહીં તો રોજ સ્વાર્થ ની હાટડીઓ મંડાય છે
જયારે 'પ્રવિણ' વિવ્વાસ કોઈક નો હણાય છે

કુદરત ની રચના માં નથી કંઈ ખૉટ
પણ 'પ્રવિણ' જયારે સ્વાર્થ ભળે, ત્યારે દુનિયા બદલાય છે

- પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી

શુક્રવાર, 13 માર્ચ, 2009

ચાલ આપણે એકડો ઘૂંટીઍ

ચાલ આપણે એકડો ઘૂંટીઍ
ચાલ આપણે એકડો ઘૂંટીઍ


આજે જિંદગી ના ભાવિ ને ઘૂંટીએ
રગદોળાયા છીએ જે ધૂળમાં


આજે તે માટી ની મહેંક ને ઘૂંટીએ
આંબલી-પીપળી રમતાં'તા સીમમાં


તે આંબલી ના ખટ્ટામીઠાં રસને ઘૂંટીએ
આગળ છે ઘણાં ચઢાવ ઉતાર


ભણતર - ગણતર સાથે અનુભવ ને ઘૂંટીએ
ચાલ આપણે એકડો ઘૂંટીઍ


આજે જિંદગી ના ભાવિ ને ઘૂંટીએ
- પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી

બુધવાર, 4 માર્ચ, 2009

યુવાયુવા
પ્રસરાવી છે મેં પાંખો ને,
ઉડાન ભરી છે મોટી
થયો અહેસાસ 'યુવા' હોવાનો,
લાગણી થી છે મોટી

લાગે છે જાણે,
'સારાં જહાં અબ મેરા'
વિશાળ આકાશ જેવી,
હવે તમન્ના થઈ છે મોટી
અશ્કય ને બનાવવું છે શકય હવે,
હર મોડ પર એક મુશ્કેલીને જીતવી છે મોટી
દરિયાઈ લહેરોને જીતવી છે ચટાન બની,
પડકારોને અમે પડકારીશું, હવે તાકાત છે મોટી

હોય દ્રઢ સંકલ્પ ને દ્રઢ મનોબળ,
'પ્રવિણ' લાગે એમ કે આપણે દુનિયા જીતી છે મોટી

- પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી