શુક્રવાર, 6 ફેબ્રુઆરી, 2009

વસંત પંચમીવસંત પંચમી
ધુમ્મસ ને ઝાકળ માં ઠુંઠવાઈ'તી પ્રકૃતિ, તે ખીલ-ખીલી ગઈ
સકળ સૃષ્ટિ સળવળી ઊઠી, જયારે તેમની પધરામણી થઈ ગઈ

આપણે તો સૂતાં હતાં ક્રોક્રીટના જંગલોમાં,અને-
ટીવી ના ઉદઘોષકે સમાચાર વાંચ્યા, 'આજે વસંત પંચમી થઈ ગઈ'- પ્રવિણ કે.શ્રીમાળી


( પ્રિય વાચક મિત્રો, આપણે તો આધુનિકતા માં એટલાં બધાં ખોવાઈ ગયા છીએ કે આપણને પ્રકૃતિ કે ઋતુઓ માં આવતાં ફેરફારો
વિશે કંઈ ખબર જ પડતી નથી. ઘણાં વસંત પંચમી જેવાં તહેવરો કયારે આવ્યાં ને કયારે ગયા તે પણ ખબર પડતી નથી, જયારે
આપણે તારિખિયું કે કેલન્ડર જોઈએ અથવા તો ટીવી કે રેડિયા પર સમાચાર સાંભળીયે ત્યારે ખ્યાલ આવે કે આજે તો આ તહેવાર
છે. શું તમે જાણો છો કે આ વખતે વસંત પંચમી કઈ તારીખે આવી ને ગઈ ? એ જ તારીખે આ કાવ્ય ની પંકિતઓ મેં લખી હતી જે
સંજોગવસાત અહીં પ્રસ્તૃત કરવી ભૂલી ગયેલો તે આજે પ્રસ્તૃત કરું છું. -પ્રવિણ શ્રીમાળી )

ટિપ્પણીઓ નથી: